آگوست 15, 2020

مرزهای ایران به روی گردشگران خارجی کِی باز می‌شود؟

مدیرکل بازاریابی و تبلیغات گردشگری پیش‌بنی می‌کند: از نیمه تیرماه رفت و آمدهای گردشگری ایران با کشورهای همسایه، از سر گرفته شود. محمدابراهیم لاریجانی درباره اقدامات تبلیغاتی و بازاریابی ایران …