آگوست 16, 2020

راه‌اندازی صندوق سرمایه‌گذاری برای ورود سرمایه‌های خرد به بورس

رئیس سازمان خصوصی‌سازی از راه‌اندازی صندوق سرمایه‌گذاری ٢٠ هزار میلیارد تومانی در قالب صندوق سرمایه‌گذاری معامله پذیر برای وارد کردن سرمایه‌های خرد مردم به بازار سرمایه خبر داد. به گزارش …