ژانویه 21, 2020

نخستین باشگاه دانش پژوهان جوان به زودی در فارس راه‌اندازی می‌شود

سایت خبری دشتک/فارس معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان  گفت: نخستین باشگاه دانش پژوهان جوان به زودی در استان فارس راه‌اندازی خواهیم کرد تا …