دانشجویان و ورزشکاران

فحاشی سازماندهی شده یا ۶ تایی شدن سپیدرود؟

۱۴ مرداد ۱۳۹۷

 به گزارش خبرورزشی، بعضی ها حمله به خداداد عزیزی و فحاشی به او را سازماندهی شده می دانند و عواملی که در تیم فعلی جایی ندارند را در این مساله دخیل می دانند.
عده ای دیگر اما می گویند شکست بی سابقه سپیدرود و ۶ تایی شدن این تیم باعث شد تا بعضی ها این شکست را غیر قابل هضم بدانند…
در هر حال خیلی زود بود که پس از دو هفته، کار خداداد و بخشی از هواداران سپیدرود به جاهای باریک بکشد.
فوتبال رشت متاسفانه یک بزرگ و یک چهره قاطع و با اتوریته هم ندارد که بتواند مشکلات را در این گونه مواقع حل و فصل کند. فوتبال این شهر به لحاظ مدیریتی سال هاست که دچار مشکل است و پس از زنده یاد ایرج زهرابی هنوز چهره ای مقبول در مدیریت ورزش این استان دیده نشده…