دانشجویان و ورزشکاران

شفر «تیام» را نمی بخشد؟

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

به گزارش خبرورزشی، حتی خبرنگاران هم این مساله را رها نمی کنند و هر از چندی وینفرد شفر را به یاد تیام می اندازند.
شفر به روزنامه نگاران گفته از کجا معلوم تیام بعد از ۲ ماه به استقلال بر نگردد؟
با توجه به نظم و انضباطی که از آقای شفر سراغ داریم سوال این است که  حتی در صورت بازگشت ناگهانی تیام به استقلال به این بازیکن بازی می دهد؟
در حال حاضر دلیلی برای بازگشت تیام به استقلال وجود ندارد اما حتی اگر او به هر دلیلی برگردد هم بعید می دانیم مربی سختگیری مثل شفر تیام را ببخشد!