دانشجویان و ورزشکاران

سایت دانشجویان و ورزشکاران – برنامه مسابقات دوومیدانی کاران اعلام شد,بازی های آسیایی ۲۰۱۸

۲۱ مرداد ۱۳۹۷


تاريخ انتشار:
۱۱:۵۱ – ۱۳۹۷ شنبه ۲۰ مرداد

برنامه زمان بندی مسابقات ملی پوشان دوومیدانی ایران در هجدهمین دوره بازی‌های آسیایی جاکارتا اعلام شدمسابقات دوومیدانی هجدهمین دوره بازی‌های آسیایی جاکارتا از ۳ شهریور ماه آغاز می شود و ملی پوشان دوومیدانی ایران که با ترکیب احسان حدادی، بهنام شیری (پرتاب دیسک)، علی ثمری، شاهین مهردلان (پرتاب وزنه)، رضا مقدم (پرتاب چکش)، حسن تفتیان (۱۰۰ متر و ۲۰۰ متر)، علی خدیور (۴۰۰ متر)، رضا ملکپور (۴۰۰ متر بامانع)، امیر مرادی (۸۰۰ متر و ۱۵۰۰ متر)، حسین کیهانی (۳۰۰۰ متر با مانع و ۵۰۰۰ متر) سپیده توکلی (پرش ارتفاع) و الهام کاکلی (۲۰۰ متر و ۴۰۰ متر) عازم بازی‌ها خواهند شد.

برابر تنظیم برنامه زمان بندی مسابقات دوومیدانی هجدهمین دوره بازی‌های آسیایی جاکارتا، رقابت‌های ملی پوشان دوومیدانی ایران به وقت محلی به شرح زیر است:

شنبه ۳ شهریورماه: علی خدیور، مقدماتی ۴۰۰ متر – ۱۱:۱۰/ علی ثمری و شاهین مهردلان، پرتاب وزنه – ۱۸:۳۵/ حسن تفتیان، مقدماتی ۱۰۰ متر – ۱۹/ علی خدیور، نیمه نهایی ۴۰۰ متر – ۲۰:۴۰

یکشنبه ۴ شهریورماه: رضا ملک پور، مقدماتی ۴۰۰ متر با مانع – ۱۱/ حسن تفتیان، نیمه نهایی ۱۰۰ متر – ۱۸:۴۵/ علی خدیور، فینال ۴۰۰ متر – ۱۹:۱۰/ رضا ملک پور، نیمه نهایی ۴۰۰ متر بامانع – ۲۰:۲۵/ رضا مقدم، فینال پرتاب چکش – ۲۰:۳۵/ حسن تفتیان، فینال ۱۰۰ متر – ۲۱:۲۵

دوشنبه ۵ شهریورماه: سپیده توکلی، مقدماتی پرش ارتفاع – ۰۹:۱۵/ امیر مرادی، مقدماتی ۸۰۰ متر – ۱۰:۳۰/ رضا ملک پور، فینال ۴۰۰ متر با مانع – ۱۹/ حسین کیهانی، فینال ۳۰۰۰ متر با مانع – ۱۹:۳۰/ امیر مرادی، نیمه نهایی ۸۰۰ متر – ۲۰:۲۰

سه شنبه ۶ شهریورماه: سپیده توکلی، ۱۰۰ متر هفتگانه – ۰۹/ الهام کاکلی، مقدماتی ۲۰۰ متر – ۰۹:۴۵/ حسن تفتیان، مقدماتی ۲۰۰ متر – ۱۰/ سپیده توکلی، پرش ارتفاع هفتگانه – ۱۰:۳۰/ سپیده توکلی، پرتاب وزنه هفتگانه – ۱۸:۴۵/ الهام کاکلی، نیمه نهایی ۲۰۰ متر – ۱۸:۵۰/ حسن تفتیان، نیمه نهایی ۲۰۰ متر – ۱۹:۱۵/ امیر مرادی، فینال ۸۰۰ متر – ۱۹:۴۰، حسین کیهانی، فینال ۵۰۰۰ متر – ۲۰:۲۵/ سپیده توکلی، ۲۰۰ متر هفتگانه – ۲۰:۴۵

چهارشنبه ۷ شهریورماه: سپیده توکلی، پرش طول هفتگانه – ۰۹/ سپیده توکلی، پرتاب نیزه هفتگانه – ۱۸:۴۵/ الهام کاکلی، فینال ۲۰۰ متر – ۱۸:۵۰/ سپیده توکلی، فینال پرش ارتفاع – ۱۸:۵۵/ حسن تفتیان، فینال ۲۰۰ متر – ۱۹/ احسان حدادی و بهنام شیری، فینال پرتاب دیسک – ۱۹:۲۰

پنجشنبه ۸ شهریورماه: امیر مرادی، فینال ۱۵۰۰ متر – ۱۹:۳۵ 

* اختلاف زمانی جاکارتا تا تهران ۲٫۳۰+ ساعت است

ميزان بازديد:
۷۴