دانشجویان و ورزشکاران

زلزله مدیریتی در انتظار پرسپولیس

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

به گزارش خبرورزشی، حمیدرضا گرشاسبی، سرپرست باشگاه پرسپولیس راهی جز جدایی از این باشگاه ندارد. طبق شنیده‌های ما از منابع موثق نزدیک به وزارت ورزش، نام گرشاسبی نیز در لیست مدیران بازنشسته قرار گرفته و از این رو، او هم باید قید ادامه فعالیت در باشگاه پرسپولیس را بزند. البته قبل از او، علی‌اکبر طاهری با قانون عدم همکاری نهاد‌های دولتی با بازنشستگان مواجه شد و از پرسپولیس رفت، اما گرشاسبی که او نیز بازنشسته بود، به خاطر استفاده از بند رزمندگان جنگ تحمیلی به پست سرپرستی باشگاه پرسپولیس رسید و جانشین طاهری شد. حالا عنوان شده در قانون جدید، حتی بند رزمندگان نیز دیده نمی‌شود و بابت همین مسئله، باشگاه پرسپولیس باید در انتظار خداحافظی با گرشاسبی باشد.
این اتفاق، تغییرات زیادی در هیئت مدیره باشگاه به وجود می‌آورد. همین حالا نیز، هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس با ۴ عضو فعالیت می‌کند که البته قانونی نیست؛ حمیدرضا گرشاسبی، جعفر کاشانی، محمدرضا حاجی‌بیگی و ابوالفضل روغنی ۴ عضو هیئت مدیره هستند که این موضوع با قانون منافات دارد زیرا هیئت مدیره شرکت‌های دولتی که با قانون تجارت فعالیت می‌کنند، باید تعداد اعضای فرد داشته باشد نه زوج. حالا معاونان وزارت ورزش باید فکری به حال انتخاب جانشین برای گرشاسبی کنند.
روز گذشته، محمدرضا حاجی‌بیگی در مورد شایعه مدیرعاملی اش بعد از کنار رفتن گرشاسبی واکنش نشان داد و همه اخبار در این مورد را تکذیب کرد. این در حالی است که برخی نزدیکان به باشگاه اعتقاد داشتند در جلسه هفته گذشته هیئت مدیره، بحث تجمیع آرا بین اعضا برای معرفی جانشین سرپرست به وزارت ورزش در گرفته و در همان بحث، حاجی‌بیگی صاحب بیشترین رأی شده، اما حالا حاجی‌بیگی با تکذیب این ماجرا، اعلام کرده حتی روحش هم از این موضوع بی‌خبر بود.
در نهایت گرشاسبی اعلام کرده فقط به شرطی در پرسپولیس می‌ماند که به او حکم مدیرعاملی بدهند. شایعاتی شنیده می‌شد مبنی بر اینکه گرشاسبی بعد از برکناری از پست سرپرستی، شاید به عنوان مشاور مدیرعامل بعدی، عضو هیئت مدیره، معاون یکی از بخش‌های باشگاه و یا حتی نماینده وزارت ورزش در باشگاه پرسپولیس به کارش ادامه دهد، اما او به صورت رسمی اعلام کرده یا مدیرعامل و سرپرست باشگاه می‌ماند یا به صورت کلی از این باشگاه می‌رود و هیچ پستی را نمی‌پذیرد. گرشاسبی البته خود را یک پرسپولیسی می‌داند و بار‌ها این موضوع را اعلام کرده بود که تحت هر شرایطی به این باشگاه کمک «پدرانه» خواهد کرد و هر جا که امر شود، حاضر به فعالیت است، اما به نظر می‌رسد اتفاقات اخیر باعث شده نظرش تغییر کند و حالا می‌گوید یا مدیرعاملی یا جدایی قطعی!