دانشجویان و ورزشکاران

استقلال‌جوان| سوپرجام را برگزار کنید، بازی می‌کنیم

۳ مرداد ۱۳۹۷

اعتراض شفر به شرایط استقلال: تیم من شبیه تیم زیر ۲۱ ساله‌هاست|| حمله تند رحمتی به تصمیمات ناعادلانه سازمان لیگ: وقتی هوادار استقلال نابینا شد خبری از شما نبود|| حواشی به‌وجود آمده در مجلس ختم برای منصوریان: دیدن قیافه بعضی‌ها برایم عذاب‌آور بود|| برخورد جانبدارانه در خصوص رأی سوپرجام: جام را به سازمان لیگ و کمیته انضباطی تقدیم کنید